Persondatapolitik

I ASG Care skal vores kunder altid have tillid til os. Vi ved, at det er vores ansvar, at de oplysninger, du udleverer til os, altid er beskyttet på bedst mulig vis. Vi har IT-systemer, processer og kontroller, som sikrer, at vi overholder persondataforordningen og databeskyttelsesloven, og at dine oplysninger bliver behandlet og opbevaret på en måde, der respekterer din ret til privatliv.

ASG Care sælger ikke dine oplysninger.

ASG Cares behandling af personoplysninger omfatter vores behandling af personoplysninger som registreret person i ASG Cares systemer og som bruger på www.asgcare.dk.

Hvem er dataansvarlig?

ASG Care er dataansvarlig for de personoplysninger, som ASG Care behandler om dig.

ASG Care er ikke forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, også kaldet en DPO, men alle spørgsmål omkring persondata kan rettes til jonas@asgcare.dk

Samarbejdspartner

ASG Care samarbejder med forsikringsselskaberne Forsia Forsikring G/S og Helvetia Global Solutions Ltd. ASG Care er i alle tilfælde risikobærer for persondata på forsikringsaftaler indregnet hos ASG Care, og er derfor også i disse tilfælde at betragte som dataansvarlig, mens Forsia Forsikring og Helvetia er databehandlere for ASG Care.

Forsia Forsikrings kontaktoplysninger finder du her:

Forsia Forsikring G/S
Jens Terp-Nielsensvej 13
6200 Aabenraa
T: 98989898
M: Info@forsia.dk
CVR: 22602314

Helvetias kontaktoplysninger finder du her:

Helvetia Global Solutions Ltd.
H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th
1553 København V
T: 89870642
M: helvetia-asg@qover.com
CVR: 30174704

ASG Care indsamler og behandler følgende personoplysninger om dig

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger
 • Personnummer
 • Police- og indtegningsoplysninger
 • Elektroniske spor på www.asgcare.dk
 • Betalingsoplysninger
 • Tidligere forsikringsselskaber og skadeforløb
 • Oplysninger ved forsikringsskader
 • Oplysninger fra de offentlige CPR- og DMR-registre
 • Eventual registrering i RKI

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante for de formål, der er defineret nedenfor. Formålet er afgørende for, hvilke personoplysninger om dig, der er relevante for ASG Care.

Hvorfor behandler asg care dine personoplysninger?

De indtastede personoplysninger er registreret hos ASG Care med henblik på:

 • Tegning og administration af forsikringsaftalen
 • Pleje af kundeporteføljer
 • Fastlæggelse af brugeradfærd på www.asgcare.dk
 • Registrering i CRM
 • Korrekt præmieberegning
 • Automatisk opdatering af adresseoplysninger via CPR-registret
 • Håndtering af forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med kunder og tredjeparter
 • Tilfredshedsundersøgelser og statistik
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering

Hvordan indsamler ASG Care personoplysninger

Direkte hos dig

ASG Care indsamler personoplysninger direkte hos dig, når du tegner en forsikring. Dette kan enten være skrifteligt, pr. brev/e-mail eller via telefonen.

Via www.asgcare.dk

ASG Care indsamler personoplysninger, du selv afgiver på www.asgcare.dk. Dette vil være tilfældet, når du anmoder om at blive kunde.

Fra andre med samtykke

Udover de personoplysninger, som du selv afgiver som kunde til ASG Care, kan ASG Care modtage og registrere personoplysninger om dig fra andre, hvis du har givet samtykke til dette.

ASG Care vil anmode om dit samtykke i alle de tilfælde, som lovgivningen foreskriver.

Via cookies

ASG Care indsamler oplysninger ved brug af cookies på www.asgcare.dk. En cookie er en lille tekstfil. Cookies gør det muligt, at informationer fra den computer, der besøger hjemmesiden, bliver gemt og opbevares til næste gang, hjemmesiden besøges af den samme computer. Som bruger kan du selv vælge, om din browser skal acceptere cookies eller ej. Du kan også slette de cookies, som ligger på din computer.

Hvad er det juridiske grundlag for indsamlingen?

For at opfylde forsikringsaftalen

Hvis personoplysninger er nødvendige for at indgå en forsikringsaftale med os eller for at opfylde en allerede indgået forsikringsaftale, er du forpligtet til at afgive disse personoplysninger, jf, artikel 6, stk 1, litra b, i persondataforordningen. I modsat fald vil konsekvensen være, at ASG Care ikke kan indgå en aftale om forsikring eller ikke kan udbetale erstatning til dig.

Samtykke

I de tilfælde, hvor personoplysningerne ikke er nødvendige for at indgå en forsikringsaftale eller for at opfylde en allerede indgået forsikringsaftale, indhenter ASG Care dit samtykke forud for behandlingen af dine personoplysninger, jf, artikel 6, stk 1, litra a, i persondataforordningen.

Retlig forpligtelse eller legitim interesse

ASG Care behandler i øvrigt personoplysninger om dig, hvis det er nødvendigt for at opfylde gældende lovgivning eller forfølge en legitim interesse, jf. artikel 6, stk 1, litra c og f, i persondataforordningen.

Hvem videresendes oplysningerne til?

ASG Care behandler alle dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen. I henhold til lov om finansiel virksomhed har ASG Care tavshedspligt og dine personoplysninger videregives udelukkende til Forsia Forsikring G/S og Helvetia Global Solutions Ltd.

Retslig forpligtet

ASG Care kan være retsligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger til tredjepart, f.eks. til skattemyndighederne eller politiet.

Til tredjeparter

ASG Care kan overlade personoplysninger om dig til vores samarbejdspartnere, som behandler data på vores vegne. Vi indgår en databehandleraftale for at beskytte dine personoplysninger. ASG Care vidergiver i øvrigt kun personoplysninger om dig til trejdeparter, hvis lovgivningen foreskriver dette. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis du har givet dit samtykke til videregivelsen, eller hvis videregivelsen er nødvendig for at opfylde forsikringsaftalen.

Overførsel af personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS

Dine personoplysninger kan behandles til brug for automatiske afgørelser, indviduel beslutningstagning eller profilering.

Dette indebærer bl.a. at det vil kunne være en prissætning, der kan ligge til grund for den pris, du får, hvis du taster dine personoplysninger ind i et prissætningssystem på www.asgcare.dk.

Hvad er dine rettigheder?

Du kan til enhver tid gøre dine rettigheder gældende - dog med visse lovbestemte undtagelser.

Du har ret til indsigt i de oplysninger ASG Care behandler om dig.

Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine oplysninger, herunder ift. automatiserede individuelle afgørelser.

Du kan også kræve, at ASG Care korrigerer eller sletter oplysningerne. Vi sletter dog kun dine oplysninger, hvis du ikke længere er kunde hos os, og først, når der ikke længere kan rettes krav mod os som følge af tidligere skader og forsikringer.

Du har ret til at få udleveret dine data, som du har givet til os, i et maskinlæsbart format og til at få transmitteret dine data til en anden dataansvarlig.

Hvis du har afgivet samtykke kan du altid kontakte ASG Care for at høre om omfanget, og du kan også til enhver tid tilbagekalde et afgivet samtykke. Vi vil herefter ophøre med at behandle dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag.

Hvor længe opbevarer ASG Care dine personoplysninger?

ASG Care opbevarer alene identificerbare personoplysninger så længe, der er sagligt formål med opbevaringen og så længe, at det er nødvendigt for ASG Care at opbevare personoplysningerne. Dette betyder, at nogle personoplysninger slettes hurtigere end andre.

Følgende er eksempler på, hvornår ASG Care sletter dine personoplysninger:

 • Tilbud om forsikring, hvor tilbud ikke er accepteret af dig, slettes efter 12 måneder.
 • Tegnet forsikring, hvor der ikke har været anmeldt skade, slettes efter 5 år efter opsigelsesdatoen af hensyn til Bogføringsloven.

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante for de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilke personoplysniger om dig, der er relevante for ASG Care.

Datasikkerhed

Datatilsynet anbefaler, at de personoplysninger, du indtaster på www.asgcare.dk er beskyttet med tidssvarende kryptering.

Derfor benytter ASG Care 128 bit SSL under transmission fra din computer til ASG Care. Efter transmissionen opbevares personoplysningerne på en måde, så ingen uvedkommende kan læse dem. Hvis du sender personoplysninger på e-mail til ASG Care, skal du dog være opmærksom på, at ASG Care ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede e-mails.

Tilbagekaldelse af samtykke

Såfremt du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du henvende dig til jonas@asgcare.dk.

Tilbagekalder du dit samtykke, påvirker det ikke den behandling, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen af samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, kan det betyde ændringer i forsikringsforholdet og i yderste konsekvens, at vi ikke kan udbetale erstatning til dig, eller at forsikringsforholdet må ophøre.

Klage til datatilsynet

Hvis du er utilfreds med ASG Cares behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf, 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk, datatilsynet.dk.

© 2021 - 2024 ASG CARE.

Der tages forbehold for alle rettigheder